+32 3 685 48 90 info@frehos.be

Wij als belastingconsulent

Hoewel enkel het dragen van de titel van belastingconsulent gereglementeerd is, definieert de wet toch de activiteiten van de belastingconsulent:

w

Advies aan belastingplichtigen in fiscale zaken

  • Het fiscaal systeem is bijzonder complex, zowel in België als in het buitenland. Ter zake advies verlenen is het vakgebied van de belastingconsulent.
Z

Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.

  • Het opstellen van aangiften en bezwaarschriften. Dit zowel voor de directe belasting, als voor de btw en de andere fiscale verplichtingen.
i

Vertegenwoordigen van belastingplichtigen voor fiscale administraties

Bijhorende wetgeving voor accountants en belastingconsulenten:

  • KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants
  • Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
  • KB van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

Zie bijhorende artikelen:

  • Art. 5 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
  • Art. 38, 3° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

    Maak nu een afspraak