+32 3 685 48 90 info@frehos.be

Over ons

Sinds 1999

Van AANNEMER tot ZORGVERLENER

Sinds 1999 ontfermt FREHOS ® ACCOUNTING zich met succes over de boekhouding, de fiscale problematiek evenals de interne en externe rapportering van haar multisectorieel cliënteel

Door haar jarenlange ervaring in ongeveer alle facetten van het bedrijfsleven groeide FREHOS ® ACCOUNTING stelselmatig uit tot een generalist op het gebied van accountancy en fiscaliteit.

Het hoeft geen betoog dat ervaring opgedaan in een specifieke economische sector haar licht werpt op de behandeling van een kwestie of vraagstuk in een andere.

De essentie

Een boekhouding is GEEN BIOGRAFIE NOCH EEN PRULLENMAND

FREHOS ® ACCOUNTING besteedt ruim aandacht aan de wettelijke regelgeving en de fiscale voorschriften bij het invoeren van basisgegevens in de boekhouding van haar cliënten. Alles gebeurt met zorg en waakzaamheid maar zonder overdaad. Per slot van rekening telt enkel het essentiële en moet men nog het bos door de bomen zien wil men zich steunen op eigen cijfermateriaal bij het nemen van beslissingen voor de toekomst.

Fiscaliteit is wetenschap. Wetenschap is filosofie.

“TRIGGERS” (prikkels) vermijden.

Een fiscale controle culinair afsluiten, een langdurige band scheppen met de Controleur uit uw regio, rekenen op begrip en een beetje altruïsme tijdens een geschil, zelf de letter van de wet in de eerste verdedigingslinie plaatsen maar de geest helemaal achteraan……. Het waren mooie tijden maar dit is verleden tijd.

Controleurs worden nu zelf gecontroleerd; zij krijgen van een computermoloch van hogerhand dossiers aangewezen met daarbij het te door hen te respecteren onderzoekniveau uitgelokt door een aantal “triggers”.

Met “triggers” bedoelen wij prikkels of tekenen, meestal ongunstig vanuit het oogpunt van de overheid, welke ervoor zorgen dat uw dossier uit de fiscale lottotrommel wordt gehaald.

Zoiets kan zich bij sommigen jaar na jaar herhalen zelfs zonder zich bewust te zijn van de oorzaak.

FREHOS ® ACCOUNTING kent deze “triggers” maar al te goed en tracht haar cliënten hierop te wijzen en in samenspraak met hen een budgetvriendelijke (legale) oplossing te zoeken en te vinden.

(* Hiermee bedoelen wij niet de op 27 april 2018 door de FOD FINANCIEN aangekondigde specifieke aandachtspunten. Deze staan er volledig los van. Lees wel de volledige tekst van deze officiële mededeling hierna.)

Sociale reflex

U bent op weg naar een muziekconcert. Op een kruispunt treft u een groep mensen aan die allen naar de hemel staren. Zonder nadenken kijkt u ook naar boven. Waarom? Sociale reflex.

Tijdens het concert geeft een solist blijk van zijn meesterschap. Iemand klapt daarbij in de handen en plots doet het voltallige publiek mee inclusief uzelf. Waarom? Sociale reflex.

Na het concert begeeft u zich naar de vestiaire om uw jas op te halen. U ziet hoe mensen voor u een geldstuk in een schaal werpen. Ondanks het feit dat deze dienst officieel in de ticketprijs begrepen is doet u hetzelfde…… Sociale reflex.

Vrij vertaald uit THE ART OF THINKING CLEARLY van Rolf DOBELLI  / ISBN 978 1 444 75954 9
www.sceptrebooks.co.uk

Bovenstaand voorbeeld doet zich spijtig genoeg ook teveel voor in de benadering van de Belgische fiscaliteit.  

Geloof niet in “FISCALE PANACEES”

Ieder jaar een terugkomend fenomeen. U krijgt het advies om zeker voldoende belastingen vooraf te betalen.  Zo niet riskeert u een verhoging en de financieringskost die u hierbij door de banken wordt aangeboden is te verwaarlozen.

FREHOS ® ACCOUNTING is absoluut voorstander van voldoende vooraf betaalde belastingen en/of gelijkwaardige inhoudingen en voorheffingen maar niet als reactie op basis van zonder erbij na te denken reflexmatige stimuli (cf. Ivan Pavlov.)

Wees voorzichtig, vergeet niet dat het meest belangrijke in gans dit goedbedoeld advies het woord  “voldoende” is.  Wat als na verloop van tijd uw voorafbetaling “substantieel teveel” blijkt te zijn en u niet tijdig aan de hand van accurate berekeningen het overschot hebt kunnen overdragen naar het volgende boekjaar?  Inderdaad, u hebt zelf een “trigger” geschapen.

Een beetje filosofisch nadenken over het vermijden van die in het collectief geheugen gegrifte dreigende “verhoging”  en eventueel het zelf in eigen zak houden (beleggen) van voldoende liquiditeiten ter besteding aan een toekomstige aanslag kan in deze geen kwaad. In de (Belgische) fiscaliteit bestaat immers  geen automatische piloot noch een panacee.  Wat voor de één een doeltreffend middel is kan pure kwakzalverij of zelfs gif betekenen voor de ander.

Maak kennis met ons kantoor

Wie zijn wij, hoe denken wij en waarvoor staan en gaan wij

Het credo van FREHOS ® ACCOUNTING is zoals hierboven al gesteld “Fiscaliteit is wetenschap en wetenschap is filosofie”.  Dit is geen inhoudsloze strijdvaardige slogan maar een nuchtere manier om uit te drukken vanuit welk perspectief wij werken opdat elke uitdaging of probleem de meest optimale oplossing krijgt.

Onze dagelijkse bezigheid kan dan ook omschreven worden als “De fiscale voorbereiding en de  continu verdediging van kleine en middelgrote ondernemingen in de meest ruime en legale zin, en dit mits besteding van een minimaal maar noodzakelijk budget.”

De AANZET

  • Het aanvaarden van een reeks gouden stelregels
  • Bewustwording en erkenning van uw actuele “fiscale toestand”
  • Bereidheid om vergissingen uit het verleden om te buigen naar toekomstige successen

De AANPAK

  • Topografie van uw kwaliteiten, grenzen en middelen
  • Laterale benadering en toepassing van uw verticaal opgebouwde ervaringen en kennis

Ten slotte

FREHOS ® ACCOUNTING houdt steeds “Pareto’s law” in gedachte (80/20 verhouding) en dit tijdens gans het traject.

Wij trachten uw schaker te zijn en niet het zoveelste schaakstuk.

Maak nu een afspraak