+32 3 685 48 90 info@frehos.be

Zoals u weet dienen uw btw-aangiftes ingediend te worden ten laatste op de 20ste kalenderdag volgend op betrokken maand of kwartaal (*). De btw-administratie voert echter (voorlopig nog !!) een gedoogbeleid en stelt het absolute ultimatum op de 10de kalenderdag van de maand daarop (**) (Zij het met enkele consequenties maar nog steeds zonder boete.)

Een uitzondering hierop is evenwel de vakantieregeling waarbij de gedoogde termijn wettelijk wordt toegestaan.

Dit betekent concreet dat uw aangifte voor bijvoorbeeld het 4de kwartaal op 10 februari nadien moet ingediend zijn via INTERVAT op risico van een hoge boete.

De regel is dat wij ten laatste op de 10de kalenderdag volgend op de betrokken maand of  kwartaal in het bezit moeten zijn van de nodige stukken (volledig en niets ontbrekend !!), en dit om de eerste termijn te kunnen respecteren (*); en ten laatste op de 1ste kalenderdag van de maand daarop voor de tweede termijn (**).

Meer info hierover op ons nummer 03 685.48.90 en vragen naar SAHIN.